Oznam PVS, a.s.

13. júna 2016 12:560 komentárovZobrazené: 248 x
Oznam PVS, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje záujemcom o zriadenie vodovodnej prípojky v rámci projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“, že pred zriadením prípojky je potrebné kontaktovať prevádzku vodovodov v Ilave, kde budú pracovníkmi Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s., stanovené podmienky zriadenia vodovodnej prípojky, odsúhlasený typ vodomernej šachty a miesto jej osadenia. Kontaktné údaje na pracovníkov prevádzky vodovodov v Ilave sú uvedené v metodickej príručke a tiež na internetových stránkach Považskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

PVS, a.s. prevádzka vodovodov Ilava 042/4465464

Značky:

Váš komentár