Oznámenie k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

14. januára 2020 12:352 komentáreZobrazené: 504 x
Oznámenie k dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad

Obec Košeca, ako správca dane z nehnuteľností, oznamuje daňovníkom, ktorí v roku 2019 nadobudli alebo predali nehnuteľnosť, napr. pozemok, rodinný dom, byt, chatu a pod., v k.ú. Košeca, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.01.2020. Povinnosť podať daňové priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné alebo búracie rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, došlo k zmene druhu pozemku a pod. Je potrebné si priniesť  doklady, na základe ktorých zmena nastala.

Zároveň oznamujeme, že v zmysle Dodatku č. 3 k VZN č. 3/2015, ak si chce poplatník za komunálny odpad uplatniť, pre rok 2020, zníženie alebo odpustenie poplatku, musí o to požiadať a predložiť potrebné doklady. Týka sa to aj občanov, ktorí majú v obci trvalý pobyt a:

– dlhodobo žijú alebo pracujú v zahraničí;

– študujú v zahraničí;

– sú umiestnení v zariadení sociálnych služieb, alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody, alebo v nemocničnom a inom zariadení;

– uhradia poplatok mimo trvalého pobytu;

– denne študujú na území Slovenskej republiky mimo územia obce a ich štúdium je spojené s ubytovaním v inom meste, resp. obci;

– z dôvodu výkonu zamestnania na území Slovenskej republiky majú prechodný pobyt alebo sú ubytovaní mimo územia obce;

– sú držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom (s tzv. červeným pásom);

– v predchádzajúcom zdaňovacom období sa zapojili do systému triedeného zberu odpadu.

Týka sa to aj osôb, ktoré v obci nemajú trvalý pobyt, ale sú na území obce oprávnení užívať nehnuteľnosť.

 

V prípade potreby môžte kontaktovať oddelenie daní a poplatkov: Ing. Zuzana Bartošová, 042/4468023, zuzana.bartosova@koseca.sk.

 

Tlačivá a žiadosti:

 

Značky:

2 komentáre

 • Zuzana Diviaková

  Dobrý den ,

  prosím, o zaslanie mailovej adresy, kde mama poslat žiadost o odustenie neplatenia poplatku za komunalný odpad.

  Zije dlhodobo v Ceske republike a platim komunalný odpad v meste v ktorom žije už 16 let.

  Dakujem za ustretovost a prajem prijemný den

  dipl. Ing. Zuzana Diviaková

Váš komentár