Oznámenie o výsledku podanej žiadosti na dotáciu – rekonštrukcia telocvične

29. marca 2016 20:390 komentárovZobrazené: 306 x
Základná škola

Približne pred mesiacom obec podala žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu v Trenčíne.
Dnes sme sa zo stránky ministerstva dozvedeli výsledky. Žiaľ, naša žiadosť nebola podporená.
Je nám veľmi ľúto, že medzirezortná komisia nezaradila našu žiadosť medzi úspešné. Sme sklamaní a to najmä preto, že od roku 2008 každoročne žiadame Ministerstvo školstva o riešenie havarijnej situácie a doposiaľ sme požadované prostriedky potrebné na komplexnú rekonštrukciu statických prvkov stavby nezískali.

V spojitosti so všetkými doteraz podanými a neúspešnými žiadosťami o získanie dotácie (okrem iného napr. aj na multifunkčné ihrisko) už sa v nás môže vynárať množstvo otázok. Máme „len“ smolu, alebo je na Slovensku jednoducho viac takých obcí, ktoré takúto pomoc potrebujú urgentnejšie ako Košeca?

Gratulujeme všetkým obyvateľom obcí a miest, ktoré dotáciu získali. Možno aj my tú smolu raz pretrhneme a naše deti sa budú môcť športu venovať v blízkej dobe oveľa viac a na kvalitnejších športoviskách. Aj naďalej sa budeme snažiť zapojiť do každej podobnej výzvy.

http://www.minedu.sk/vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-na-rozvoj-vychovy-a-vzdelavania-ziakov-v-oblasti-telesnej-a-sportovej-vychovy-formou-dostavby-rekonstrukcie-alebo-vystavby-novej-telocvicne-a-na-vybavenie-telocvicne/

Značky:

Váš komentár