Oznámenie o vzdaní sa mandátov poslancov a náhradníkov

20. decembra 2018 12:050 komentárovZobrazené: 290 x
Oznámenie o vzdaní sa mandátov poslancov a náhradníkov

Starosta obce Košeca Mgr. Radomír Brtáň v súlade s § 192 ods. 1 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že zvoleným poslancom a náhradníkom za poslancov Obecného zastupiteľstva v Košeci

Bc. Pavlovi Ondrejkovi

Ladislavovi Bugalovi

Mgr. Alene Jáňovej

Ing. Martinovi Sedláčkovi

Ing. Janke Kantoríkovej

Márii Tarabovej

v zmysle § 25 ods. 2, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o  obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nakoľko bola doručená na OcÚ Košeca jej/jeho písomná žiadosť – vzdanie sa mandátu.

V zmysle § 192 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. – o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zaniknutý mandát nastupuje náhradník – kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.

Na zaniknutý mandát uvedených poslancov Obecného zastupiteľstva Košeca nastupujú ako náhradníci

Jana Rýdza

Miloš Mucina

Róbert Jurena

Funkcie poslancov obecného zastupiteľstva sa ujali v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslanca na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 13.12.2018.

Značky:

Váš komentár