Oznámenie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

26. marca 2019 09:320 komentárovZobrazené: 125 x
Oznámenie pre voľby do Európskeho parlamentu 2019

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do OkVK
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 možno doručiť:
• v listinnej forme na adresu:
Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca
• osobne do podateľne (kancelária č. 2) na adrese:
Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca,
• elektronickou poštou na emailovú adresu:
andrea.busikova@koseca.sk

Značky:

Váš komentár