Petícia za prístavbu materskej školy

16. februára 2018 11:150 komentárovZobrazené: 341 x
MŠ Košeca

V prílohách zverejňujeme petíciu, ktorej cieľom je v budúcnosti dosiahnuť schválenie investície do prístavby materskej školy nadstavbou. O investícii napokon rozhodne kolektívny orgán obce – obecné zastupiteľstvo, ktoré má v tomto prípade kompetenciu konať. 
Text petície aj podpisový hárok nájdete v prílohách k článku. Zapojenie sa do petície je možné podpisom na rôznych miestach v obci: obecnom úrade, základnej aj materskej škole, potravinách, cez členov petičného výboru a pod.

Značky:

Váš komentár