Plánovaný harmonogram výkopových prác na kanalizácii a vodovode v Košeci

29. apríla 2014 15:250 komentárovZobrazené: 281 x
Kanalizácia

Investor a zhotoviteľ stavby kanalizácie a vodovodu v Košeci nám poskytli približný časový harmonogram realizácie výkopových prác.
Termíny sú orientačné a môžu sa zmeniť.

MÁJ 2014 – ulice: Továrenská, Hlavná, Nad brehom, Bytovky, V slatinách, Pod Hôrkou, Železničná

JÚN 2014 – ulice: Želiarska, Úzka, Zliechovská, Krúžok, Pekárska, Bálentova, Školská (zostávajúce časti), Hlavná pri križovatke na Zliechov, Hlavná oproti OcÚ, Prúdy

V mesiaci apríl sa realizovali časti stavby na uliciach: Školská, Sadová, Pri tehelni

Starosta obce upozornil zhotoviteľa stavby, aby pred výkopovými prácami boli najskôr vykonané osobné stretnutia s majiteľmi dotknutých nehnuteľností a dostatočne zavčasu sa dohodli miesta prípojok.
O dopravných obmedzeniach Vás budeme priebežne informovať.
Ak budú práce pokračovať podľa plánu, v lete by mal stavebný ruch v obci utíchnuť. Konečná úprava komunikácií (asfaltovanie), sa bude realizovať z technologických dôvodov od marca roku 2015.

Žiadame obyvateľov, aby v prípade vzniknutých komplikácií pri výstavbe informovali starostu obce.

Ďakujeme za pochopenie.

Značky:

Váš komentár