Poďakovanie ZO ÚŽS v Košeci a našim občanom

24. októbra 2016 09:030 komentárovZobrazené: 133 x
Poďakovanie ZO ÚŽS v Košeci a našim občanom
Predmet: Poďakovanie ZO Únii žien, Košeca 
a v nemalej miere i občanom, ktorí sa podieľali 
na zbierke posteľnej a inej bielizne 
- potrebnej pre našich pacientov
Ďakovný list 

Dovoľte mi, aby som v mene celého personálu 
oddelenia dlhodobo chorých NsP Ilava n.o., 
ako aj v mene Našich pacientov, vyjadrila 
svoje úprimné poďakovanie za poskytnutú pomoc 
nášmu zariadeniu vo forme zbierok posteľnej 
a potrebnej bielizne, ktorú ste pre našu 
nemocnicu zorganizovali už niekoľko krát. 
Podaná pomocná ruka v akejkoľvek forme je 
pre nás neoceniteľnou a veľmi si Vážime "Vás" 
a všetkých ľudí s Veľkým srdcom, ktorí dokážu 
aj v dnešných časoch nezištným spôsobom 
pomáhať druhým..... 
Vyjadrujeme Vám preto ešte raz jedno veľké ĎAKUJEME!!!

S úctou Mgr. Bečárová Terézia, 
vedúca sestra oddelenia dlhodobo chorých NsP Ilava, n.o.
Značky:

Váš komentár