Pozvánka na neplánované zasadnutie OZ

7. septembra 2015 10:390 komentárovZobrazené: 110 x
Štandarda

Starosta obce Vás pozýva na neplánované zasadnutie OZ, ktoré zvolal na štvrtok 10. 9. 2015 o 17.30 hod.

Z dôvodu naliehavej potreby prehodnotenia výšky investície do prístavby požiarnej zbrojnice si dovoľujem zvolať neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Žiadam týmto predsedov komisií:

finančnej,

rozvoja, investícií a verejného obstarávania,

výstavby, územného plánovania a životného prostredia,

školstva, mládeže a športu, aby mimoriadne zvolali zasadnutia svojich komisií (môžu aj dohromady) a prehodnotili v spolupráci so zástupcami DHZ Košeca ďalší postup vo veci realizácie prístavby požiarnej zbrojnice a rovnako aj vo veci investície do vykurovania požiarnej zbrojnice. Následné odporúčacie uznesenia zo zasadnutia komisií prosím doručiť najneskôr vo štvrtok pred zasadnutím OZ ráno do 8.00 hodiny na obecný úrad.

Pripomeňme si, že uznesením č. 178/2015 (viď príloha) bola schválená výška investície 25.000,-, čo nám predbežne nepostačuje na zhotovenie celej prístavby, len jej časti. Nové hasičské auto (veľká TATRA), ktoré bolo v sobotu DHZ odovzdané z rúk ministra vnútra a očakávané pridelenie povodňového vozíka však vyžaduje prehodnotenie tohto uznesenia.

Proces verejného obstarávania na dodávateľa zhotovenia prístavby môžeme naštartovať ihneď po rozhodnutí OZ o výške plánovanej investície a prípadných zmenách rozpočtu. Obstarávanie sa bude musieť zrealizovať prostredníctvom Vestníka VO, s čím treba časovo počítať. Preto považujem za nevyhnutné zvolať neplánované OZ tak narýchlo. Ďakujem za pochopenie.

http://koseca.sk/sobotne-mile-prekvapenie-pre-dhz-koseca/

Bc. Radomír Brtáň – starosta obce Košeca

Značky:

Váš komentár