Pozvánka na plánované zasadnutie OZ dňa 23. 9. 2015

16. septembra 2015 10:410 komentárovZobrazené: 123 x
Štandarda

Starosta obce Košeca Bc. Radomír Brtáň v zmysle schváleného plánu práce Obecného zastupiteľstva v Košeci, v zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v z. n. p. podľa § 12 ods. 7 (nakoľko posledné zasadnutie sa neuskutočnilo z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov OZ a je potrebné zvolať najneskôr do 14 dní nové zasadnutie) a na základe ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a) Zákona o obecnom zriadení
ZVOLÁVA
zasadnutie OZ v Košeci na deň 23. 9. 2015 (streda) o 17.30 hodine v zasadačke OcÚ na 1. poschodí.
Pozvánka s programom sa nachádza v prílohe.


 

Značky:

Váš komentár