Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15. 6. 2017

9. júna 2017 13:570 komentárovZobrazené: 137 x
Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 15. 6. 2017

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň si Vás dovoľuje pozvať na najbližšie zvolané zasadnutie OZ v Košeci, ktoré sa uskutoční dňa 15. 6. 2017 (t.j. vo štvrtok) o 17.00 hodine v zasadačke na 1. poschodí OcÚ v Košeci.
Predmetom rokovania bude problematika súčasného stavu cesty na Železničnej ulici a opätovné schvaľovanie použitia dostupných finančných prostriedkov obce z prebytku hospodárenia roku 2016 a rezervného fondu na realizáciu tejto investície v zmysle vypracovaného projektu ešte v roku 2017.
Pozvánka je v prílohe k článku.

cesta železničná

Značky:

Váš komentár