Pozvánka na zasadnutie OZ v druhom náhradnom termíne

2. mája 2016 10:040 komentárovZobrazené: 89 x
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň zvoláva z dôvodu dvoch predchádzajúcich neúspešných pokusov o zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci (prítomná nebola ani raz nadpolovičná väčšina všetkých poslancov) zasadnutie OZ v druhom náhradnom termíne a to dňa 5. 5. 2016 (štvrtok).
Pozvánku nájdete v prílohe.

Váš komentár