Priblíženie medializovaného prípadu preberania majetku ŽSR

11. septembra 2014 23:071 komentárZobrazené: 419 x
Priblíženie medializovaného prípadu preberania majetku ŽSR

Dnes sa objavili v dvoch televíziách reportáže, ktoré načrtli problém v našej obci s preberaním majetku ŽSR Bratislava.
Celý prípad je dosť zložitý, no na jednoduché vykreslenie postačí zopár faktov:

1. ŽSR nám predložili návrh zmluvy o odovzdaní a prebratí  predmetných stavebných objektov až v roku 2014, hoci sme ich vyzývali na tento úkon už v roku 2011!
Uznesenie č. 173/2011 z 8. 11. 2011:
Dostupné na: http://koseca.sk/download/obecne-zastupitelstvo/uznesenia/2011/Uznesenia%2008.11.2011.pdf
text uznesenia:

OZ v Košeci

ž i a d a

ŽSR o vypracovanie a predloženie návrhu Zmluvy o majetkovom vysporiadaní, správe a údržbe stavebných objektov stavby: Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov žkm 100,500-159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/h – IV. A V. etapa – úsek Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša. Sú to tieto SO: 38.33.03, 38.33.05, 38.33.07, 38.35.32, 38.37.04, 38.38.01.

Po predložení a posúdení návrhu Zmluvy o majetkovom vysporiadaní, správe a údržbe stavebných objektov OZ v Košeci rozhodne uznesením o schválení/neschválení Zápisov o odovzdaní a prevzatí hore uvedených 6 stavebných objektov.

Schváleniu/neschváleniu Zápisov o odovzdaní a prevzatí stavebných objektov bude predchádzať schválenie znenia Zmluvy o majetkovom vysporiadaní, správe a údržbe SO a jej podpis.

2. Obec bola účastníkom všetkých stavebných konaní vedená ako „budúci správca“ nie ako „budúci vlastník“. Navyše stavebné konania nie sú od toho, aby sa na nich riešili prípadné dohody o budúcom vlastníkovi – na to pozná legislatíva práve dohody zmluvného charakteru, ktoré sme chceli mať na stole už pred troma rokmi.
Obec nemala námietky k vydaniu územného a stavebného povolenia, no mali sme námietky pri kolaudačnom konaní.
Hoci stavba nie je úplne po vôli viacerým občanom, jej navrhnuté riešenie sme chápali ako jedinú možnú alternatívu, nakoľko súbežne s traťou železnice vedie aj koryto Nozdrovického potoka a z toho dôvodu by vybudovanie podjazdu nebolo možné.

3. Podľa informácií na oficiálnom webovom sídle ŽSR „je hlavným predmetom činnosti správa a prevádzka železničnej dopravnej cesty“ Zdroj: http://www.zsr.sk/slovensky.html?page_id=123. Nezdá sa nám preto vhodná argumentácia ŽSR o nejakých „vyvolaných investíciách“. Vytvára to dojem, ako keby Obec Košeca vyvolala navyše nejaké investície, ktoré teraz odmietame prevziať. Nie je to tak. Investorom stavby nebola Obec Košeca ale ŽSR Bratislava a preto realizácia všetkých stavebných objektov v zmysle schválenej projektovej dokumentácie súvisela s modernizáciou železničnej trate. ŽSR Bratislava využívajú železnicu na tvorbu výnosov (prípadného zisku) prostredníctvom poskytovaných služieb cestujúcej verejnosti, preto sa nám zdá logické, aby náklady na údržbu zrealizovaných stavieb slúžiacich najmä cestujúcim znášal ten, kto z neho má a bude mať v budúcnosti finančný profit.

Odkazy na reportáže nájdete na priložených linkoch.

http://www.ta3.com/clanok/1046715/modernizaciu-zeleznic-v-trencianskom-kraji-sprevadzaju-problemy.html

http://videoarchiv.markiza.sk/embed/19974
Názov príspevku: Nechcú šesťmiliónový majetok

Značky:

1 komentár

  • Vladimír Čepela

    Je prekvapujúce,že nikto sa nepozastavil nad riešením žel.stanice Košeca.Keď prídete smerom od Žiliny s batožinou,ste starší,prípadne telesne postihnutý ,nemáte šancu sa legálne/ak nejdete cez koľaje/dostať na druhú stranu!!!O to ťažšie je to v zime keď schody nie su udržiavané!Riešením by bol výťah!!Pri tak obrovskej investícii je to zanedbateľná položka.Chyba sa stala zrejme pri neodbornom pripomienkovaní PD.Železnice sa čudujú,že obec nechce prevziať takto čiastočne nefunkčnú stanicu!!Starosta sa zachoval správne!Nech odstránia menované nedostatky,poskytnú potrebnú mechanizáciu a potom možno jednať o prevzatí!

Váš komentár