Pripomienkovanie cestovného poriadku ŽSR

28. júna 2012 09:410 komentárovZobrazené: 45 x
Pripomienkovanie cestovného poriadku ŽSR

Vážení občania,

v súčasnosti prebieha na Trenčianskom samosprávnom kraji pripomienkovanie návrhu cestovného poriadku (grafikonu) ŽSR. Svoje pripomienky adresovalo už Mesto Ilava, o stanoviská požiadali aj dotknuté mestá a obce.
Aj Vy sa môžete zapojiť do tohto konania a svoje pripomienky zaslať osobne do podateľne TSK alebo poštou na adresu:

Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor dopravy
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín

alebo elektronickou poštou – emailom na : matej.tinka@tsk.sk

Dátum ukončenia pripomienkovania návrhu je stanovený do 04.07.2012.

Viac informácií nájdete na adrese

http://www.tsk.sk/sk/doprava/cestovne-poriadky-zsr/ramcovy-navrh-cestovneho-poriadku-zsr-2012-2013.html?page_id=18174

Príloha:

Značky:

Váš komentár