Prvá časť úpravy Rudnianskej ulice je už hotová

13. decembra 2013 09:590 komentárovZobrazené: 146 x
Prvá časť úpravy Rudnianskej ulice je už hotová

Chcem týmto dodatočne veľmi poďakovať obyvateľom, ktorí denne využívajú túto miestnu komunikáciu (Rudniansku ulicu) za ich prejavenú trpezlivosť pri dlhom a náročnom hľadaní vhodného riešenia na odstránenie zjavných nedostatkov povrchovej úpravy tejto cesty.

Verím, že dočasné riešenie, ktoré sme v týchto dňoch uskutočnili výrazne zlepší zjazdnosť tejto cesty a že do doby prípadného vybudovania kanalizácie a vodovodu na tejto ulici zabezpečí kvalitný prístup k rodinným domom postaveným v tejto lokalite. Až následne sa dá uvažovať o finalizácii povrchu asfaltom alebo betónom.

Druhá časť úpravy by sa mala uskutočniť v roku 2014. V návrhu rozpočtu pre budúci rok, ktorý však včera na zasadnutí obecného zastupiteľstva väčšina poslancov nepodporila a neschválila ho, bolo s touto investíciou počítané.

Keďže od 1. 1. 2014 vstúpime do tzv. rozpočtového provizória, nebudeme môcť robiť žiadne investičné aktivity (aj keby sme na ne finančné prostriedky reálne mali k dispozícii). Kedy a aký rozpočet obecné zastupiteľstvo schváli nie je vôbec jasné, pretože k návrhu neschváleného rozpočtu neboli doručené žiadne pripomienky a ani do diskusie pred hlasovaním na zasadnutí OZ sa nikto z poslancov, ktorí ho nepodporili neprihlásil, aby vysvetlil dôvody svojho rozhodnutia.

Radomír Brtáň – starosta obce Košeca

Prílohy:

RudnianskaRudnianska Rudnianska

Značky:

Váš komentár