Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2013/2014

30. mája 2013 08:020 komentárovZobrazené: 52 x
Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2013/2014

Trenčiansky samosprávny kraj sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.

V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2013/2014 v Trenčianskom kraji. Akceptovať budeme pripomienky vzťahujúce sa na priložené trate nižšie.

V roku 2014 bude prebiehať rozsiahla modernizácia železničnej trate č. 120 Zlatovce – Trenčianska Teplá – Púchov a s tým súvisiace výluky traťových a staničných koľají. Priložený CP ŽSR 2013/2014 tieto obmedzujúce kritéria zahŕňa vo svojom návrhu.

Vaše pripomienky je možné zasielať:
osobne do podateľne TSK alebo poštou na adresu:
Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor dopravy
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín
elektronicky na e-mail: matej.tinka@tsk.sk
Chceme Vás požiadať, aby ste každú pripomienku (žiadosť) odôvodnili a uviedli svoju adresu (poštovú alebo e-mailovú), aby sme Vám mohli odoslať odpoveď.

Dátum ukončenia pripomienkovania návrhu je stanovený do 21.06.2013.

Tento rámcový návrh môžu občania pripomienkovať aj na OcÚ Košeca do termínu 20.6.2013.

Prílohy:

Značky:

Váš komentár