Reportáž v TV Markíza o hnojení pôdy digestátom

8. septembra 2016 11:110 komentárovZobrazené: 300 x
Reportáž v TV Markíza o hnojení pôdy digestátom

Dovoľujeme si požiadať všetkých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v obci Košeca, ktorú užíva PD Košeca, a.s., aby sa zaujímali o spôsob, akým sa nájomca stará o zachovanie jej kvality aj pre ďalšie generácie. Máme k dispozícii niekoľko rozborov vzoriek digestátu, ktorý sa ako sekundárne hnojivo používa na poliach a ich výsledky nás vedú k záverom, že digestát nespĺňa požiadavky určené pre aplikáciu tohto typu hnojiva. Ukazovateľ Enterokoky výrazne presahuje povolenú limitnú hodnotu a môže v budúcnosti spôsobiť škody nielen na pôde ako takej, ale aj v spodných vodách, ktoré sa využívajú prostredníctvom studní aj ako jediný zdroj pitnej vody domácností v niektorých lokalitách našej obce.
Všetci dotknutí vlastníci pôdy môžu žiadať nájomcu nielen o to, aby digestát spĺňal požiadavky stanovené vyhláškami, ale aj o to, aby sa na poľnohospodárskej pôde pestovali aj iné plodiny ako kukurica. Na kvalitu pôdy má totiž veľký vplyv aj to, aké plodiny sú na nej dlhodobo pestované.
Starosta obce Bc. Radomír Brtáň na základe analýzy vzoriek digestátu požiadal kompetentné štátne organizácie (Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie aj Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky), aby vo veci začali konať. Dôkazový materiál (video a foto dokumentáciu z odobratia vzoriek) poskytne starosta v rámci konaní pre zabezpečenie objektivity šetrenia spolu so svedectvami prítomných obyvateľov počas odberu a doručenia vzoriek do akreditovaného laboratória.

http://www.tvnoviny.sk/domace/1839914_najskor-citili-smrad-potom-strach-denne-im-leju-nieco-na-polia

Značky:

Váš komentár