Rozšírenie dobývacieho priestoru lomu Ladce – Butkov

10. septembra 2010 08:020 komentárovZobrazené: 60 x
Vlajka Košeca

Dovoľujeme si informovať všetkých, že dňa 8.9.2010 nám bolo z Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR – sekcie kvality životného prostredia, oddelenia EIA oznámené ukončenie procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľ, Považská cementáreň, a.s. Ladce požiadal o zastavenie procesu posudzovania. Proces posudzovania bol v štádiu, keď sa očakávalo predloženie správy o hodnotení vypracovanej na základe rozsahu hodnotenia, ktorý vydalo ministerstvo podľa § 30 ods. 1, 2 a 3 zákona zo dňa 8.4.2009. PCLA odôvodňuje svoje rozhodnutie aj tým, že zatiaľ nedošlo k dohode s časťou dotknutej verejnosti a miestnej samosprávy.

Značky:

Váš komentár