Schválený rozpočet obce Košeca na rok 2019

21. marca 2019 15:050 komentárovZobrazené: 361 x
Schválený rozpočet obce Košeca na rok 2019

Obecné zastupiteľstvo v Košeci sa na svojom poslednom zasadnutí dňa 14.3.2019 venovalo aj návrhu rozpočtu obce pre rok 2019 a výhľadovo pre roky 2020 a 2021. Po konzultáciách poslancov so zamestnancami obce, ktorí dokument pripravovali, obsahuje rozpočet aj krytie na časť plánovaných kapitálových výdavkov. Tie budú postupne v priebehu roka prehodnocované a v prípade potreby upravované. Rovnako tak budú pravidelne prehodnocované položky bežných príjmov/výdavkov.
Približne o dva mesiace bude OZ rozhodovať aj o použití vytvoreného prebytku hospodárenia z roku 2018, ktorý je cca vo výške 250.000,- EUR. Z toho dôvodu je možné v Košeci očakávať po akejsi „investičnej odmlke“ realizáciu potrebných (obyvateľmi očakávaných) zámerov a projektov, ktoré sa v minulosti nepodarilo presadiť.
Schválená verzia rozpočtu je prílohou k článku.

Značky:

Váš komentár