Schválený rozpočet obce na rok 2018

18. decembra 2018 08:300 komentárovZobrazené: 263 x
Schválený rozpočet obce na rok 2018

Obecné zastupiteľstvo v Košeci na svojom zasadnutí dňa 13.12.2018 schválilo Rozpočet obce Košeca pre rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.
Starosta obce predmetné uznesenie zastupiteľstva o schválení rozpočtu dňa 17.12.2018 podpísal a tým spoločne pre tento rok ukončili stav rozpočtového provizória.
V prílohách zverejňujeme všetky časti schváleného rozpočtu.
Na prípravách návrhu rozpočtu obce pre rok 2019 sa bude intenzívne pracovať ešte v januári a na schvaľovanie sa pravdepodobne dostane na zasadnutí OZ vo februári 2019.

Značky:

Váš komentár