Síce sme nevyhrali, ale neustále sa snažíme zlepšovať úroveň našich novín

16. januára 2012 09:060 komentárovZobrazené: 42 x
Síce sme nevyhrali, ale neustále sa snažíme zlepšovať úroveň našich novín

V minulom roku sa naša obec zapojila do súťaže s názvom Miestne noviny 2011. Išlo o 3. ročník celoslovenskej súťaže obecných, mestských, regionálnych, kultúrnoinformačných a kultúrnoturistických novín a časopisov.
Naše KOŠECKO-NOZDROVICKÉ NOVINY síce vo svojej kategórii nezískali žiadne ocenenie, ale zanechali sme dobrý dojem a priučili sme sa niečo nové z novinárskej oblasti.
Chceme požiadať všetkých tvorcov, ktorí majú záujem zverejňovať svoje články, reportáže, či iné diela v našich novinách, aby sa nakontaktovali na redakčnú radu našich novín. Vzájomnou spoluprácou môžeme pozdvihnúť úroveň a zlepšiť kvalitu nášho štvrťročného periodika.
Kontaktnou osobou je Mgr. Miroslava Švehlová, prípadne napíšte na e-mail starosta(zavinac)koseca.sk
Ďakujeme všetkým spolutvorcom za doterajšiu činnosť a tvorbu a tešíme sa na ďalšie roky spolupráce.
V prílohe je pamätný list za účasť na súťaži.

Príloha:

Značky:

Váš komentár