Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Košeca“

15. mája 2018 13:310 komentárovZobrazené: 403 x
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Košeca“

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že dnešným dňom je verejnosti prístupný spôsobom obvyklým dokument Správa o hodnotení Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Košeca – koncept riešenia„.
Nájdete ho v prílohe tohto článku.
Ďalšie súbory súvisiace s týmto konaním sú pre vás k dispozícii na stiahnutie na uvedenom odkaze:

Koncept Územného plánu obce Košeca na prerokovanie – termín ukončenia prerokovania posunutý až na 31.1.2018

Do predmetných dokumentov je možné taktiež osobne nahliadnuť, robiť z nich výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie počas 21 dní od zverejnenia tohto oznamu na Obecnom úrade v Košeci, na ulici Hlavnej 36/100 a to počas pracovných dní v čase stránkových hodín.

Značky:

Váš komentár