Stanovisko vedenia obce k súčasnej situácii na stavbe kanalizácie a vodovodu

20. decembra 2014 15:596 komentárovZobrazené: 287 x
Stanovisko vedenia obce k súčasnej situácii na stavbe kanalizácie a vodovodu

Sobota 20. 12. 2014
Po nočnom daždi sa na niekoľkých miestach opäť prepadli časti miestnych komunikácií (napr. na ulici V slatinách). Hneď ráno po nahlásení prepadnutia cesty obyvateľmi sme kontaktovali zodpovedné osoby zhotoviteľa, aby túto situáciu vyriešili k našej spokojnosti = aby dosypali výkopy a zhutnili ich. Žiaľ, do 15.00 hodiny k náprave nedošlo a cesty sú na niekoľkých úsekoch naďalej nebezpečné.
Obec pred začiatkom výkopových prác vydala rozhodnutie o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, kde je podrobne popísaná zodpovednosť zhotoviteľa stavby udržiavať miestne komunikácie zjazdné a bezpečné. Z tohto dôvodu všetky prípadné škody spôsobené občanom – užívateľom miestnych komunikácií budú po nahlásení obecnému úradu postúpené zhotoviteľovi stavby. Žiadame Vás preto vždy o podrobné zdokumentovanie škodovej udalosti /fotografie, video/. Ak to uznáte za vhodné, kontaktujte v prípade škody aj políciu.

Je nám ľúto, že tieto negatívne situácie sú už pravidelným sprievodným javom realizovaného projektu aj napriek našej neúnavnej snahe problémové veci okamžite riešiť z pozície dotknutej obce. Sme si však vedomí, že to takto ďalej nemôže fungovať. Aj z tohto dôvodu budeme bezodkladne žiadať investora stavby, aby zhotoviteľa upozornil na opakujúce sa a pretrvávajúce problémy a navrhol ich riešenia.

Značky:

6 komentárov

 • Videl by som to pomerne jednoducho – vypráskať celú túto firmu z obce aj zo všetkým. Cestujem pomerne často a dosť , vídam stavby tohto typu no všade to vyzerá inak…nie ako v Košeci, Nozdroviciach, Tunežiciach a Ladcoch. To čo predvádzajú tu je vrchol ľadovca ako to bude vyzerať či “ fungovať“ po ich odchode.
  Kto kontroluje kvalitu prevedených prác, výškové osadenia potrubí? Mám podozrenie že či si dokonca smerom od Podhradia k hlavnej ceste neotočili plány / výškovo/ naopak.
  Túto firmu by som si do dvora nepustil a bol by som za radikálne riešenie ukončiť to s nimi.
  Inak budeme všetci v pozícii oviec —či baranov s ktorými bude manipulované ako sa komu bude chcieť .
  Nepoznám do dôsledku celú situáciu no keď vidím kvalitu prác tak si myslím že toto by dokázali aj naše domáce firmy , napr. SESTAV . Pomôžeme so zamestnanosťou v regióne a máme dosah na reklamácie a opravy. Takto to budeme mať na hlavách sami. Ale možno sa mýlim a nevidím do toho

 • Dobrý večer Peter. V celej veci je najpodstatnejšie vedieť, že:
  Investor stavby je Považská vodárenská spoločnosť a.s. Považská Bystrica
  Zhotoviteľ: Váhostav-SK a.s. Bratislava /pôvodne Žilina/
  Subdodávatelia: rôzne firmy, ktoré boli ochotné prijať podmienky zhotoviteľa a realizujú určité úseky stavby
  Dotknuté obce: Ladce, Košeca, Ilava, Dubnica nad Váhom, Nová Dubnica.
  Váš názor v príspevku je jasný a ja ho akceptujem. Verím, že zástupcovia stavebného dozoru si robia svoju prácu zodpovedne a nečakajú nás v budúcnosti „prekvapenia“ v podobe nesprávneho uloženia potrubia (napr. ako popisujete hĺbkovo naopak/. Práve zástupcovia stavebného dozoru majú za úlohu „tlmočiť“ problémy na stavbe kompetentným = investorovi (prípadne jeho zástupcom). Pokiaľ dozor nepodpíše zhotovené časti, neprebehnú napr. platby za práce a materiál, atď.
  Rozhodol som sa po skúsenostiach z posledných týždňov osloviť priamo investora s otázkou, či všetky práce doteraz vykonané sú nimi považované za kvalitatívne v poriadku a v zmysle podpísanej zmluvy so zhotoviteľom.
  O ich odpovedi Vás budem ihneď po jej doručení informovať. Ďakujem za pochopenie.
  Radomír Brtáň – starosta obce Košeca

  • Odpoveď je dobrá …hlavne že všetko sa vykonáva podľa súčasných platných predpisov a legislatívy .
   Skúste sa informovať u firiem vykonávajúcich obdobné práce v našom regióne a tie Vám povedia že pokiaľ robia rozkopávky aj v slepej ulici tak sa môžu zblázniť aby mali všetko podla pravidiel a kontrolóri im stoja za zadkom stále . Tu sa nekontroluje pretože Váhostav?

 • V prvom rade to celé prebieha chaoticky v štýle : keď zaplatím niektorým staré faktúry, niečo sa spraví. Takto to nebude hotové ani za 3 roky a občania budú chodiť a jazdiť po rozmlátených cestách. A to sme len na začiatku, pretože koľko máme toho hotového ? 20-30 % ? Robotu robia deti z východu, často krát bez potrebného vybavenia ( „ujo, nemáte silikón “ , ujo, nemáte predlžovačku ? , ujo, môžete nám upiecť kura? ), čo človeka nasiera je neustále dobiedzanie toho ich parťáka „važec s.r.o., ktorý si naháňa svoje kšefty na naivných ľuďoch, že vraj “ my Vám to vo dvore vykopeme pred letom za 40Eur / m, potom za 35 Eur / m, pred mesiacom mali asi akciu za 30Eur / m. proste nechať si za neskutočné prachy od nich zlikvidovať dvor, potom ešte min. 3 roky chodiť po rozbitom dvore, pretože dokiaľ bude všetko hotové, tak to skôr nebude, ako za 3 roky a to mi môže hovoriť kto chce a čo chce. Skaza od Tunežíc sa na jar priblíži aj do Košece. Cesta 1. triedy bude vyzerať ako po skončení 2. svetovej vojny, ulice budú ako po prívalovej vlne. Skrátka byť obcou, tak sa nebojím a zažalujem investora. Na Slovensku dokáže aj debil vyžierať prachy a ja by som takéhoto investora hnal Široko ďaleko….

 • Ak to beriem triezvym pohľadom , tak je úplne jasné, že sa tuneluje aj tu. Ak má niekto podľa zmluvy niečo spraviť tak a tak, tak do riti nech to aj tak spraví. Ak nie, ponížim mu faktúru za neodvedenú prácu, alebo pošlem reklamáciu. Takto si len niekto faktúruje plnú pálku a spraví len smeti. Rozdiel niekde končí a na Slovensku aj papagáj vie, že kde.
  Takto nech postupuje aj obec. Reklamovať, reklamovať , osloviť printy, Tv, sociálne siete, obrátiť sa na súd. Inak to skončí tak, že zopár debilov si namastí vačky a my normálni si to odserieme.

 • Dobrý večer.
  Rozhodol som sa kvôli kompletnejším informáciám zverejniť text správy, ktorú som poslal investorovi a jeho zástupcovi:

  Dovoľte mi v úvode tejto správy najskôr vysvetliť dôvody jej napísania.
  Ako starosta obce dotknutej výstavbou kanalizácie a vodovodu som prakticky každodenne oslovovaný obyvateľmi našej obce s otázkami týkajúcimi sa tejto stavby. Medzi tie najčastejšie patria sťažnosti, ktoré legitímne komunikujú so mnou ako so štatutárom obce, ktorý ich má zastupovať.
  Už v lete tohto roka sa prvýkrát objavili komplikácie, ktoré vyústili do niekoľkomesačnej pauzy na stavbe nielen v Košeci a všetci vieme jej dôvody. Zamestnanci subdodávateľov o nich intenzívne informovali aj našich občanov.
  Premrhali sa najlepšie mesiace na výstavbu a v médiách sa nedávno objavili informácie, že zástupca investora žiada predĺžiť termín dokončenia stavby až do konca roku 2016 a nie 2015 ako bolo pôvodne plánované.
  Žiadam Vás preto o aktuálne informácie o dianí na stavbe a tiež informácie o všetkom podstatnom, čo by sme ako dotknutá obec mali vedieť.
  Naše snahy o kvalitnú komunikáciu so zhotoviteľom i subdodávateľmi nie sú vždy úspešné. Dôsledkom toho sú rôzne nezodpovedané otázky našich obyvateľov, čo sa mi ako starostovi nepáči pretože to vrhá zlý obraz na zástupcov obce.
  Žiadam preto o sprístupnenie nasledovných informácií:
  1. Je PoVS a.s. ako investor spokojná s doterajším priebehom prác (po kvalitatívnej aj kvantitatívnej stránke)?
  2. Aký je aktuálne očakávaný termín dokončenia a spustenia diela do užívania?
  3. Máte hlásené od zástupcov stavebného dozoru stavby také komplikácie, ktoré by mohli spôsobiť v budúcnosti nefunkčnosť časti diela?
  4. Sú doteraz napĺňané všetky termíny, ktoré má PoVS a.s. zmluvne dohodnuté s riadiacim orgánom poskytovateľa NFP?
  5. Ako je špecifikovaná v rozpočte stavby oprava miestnych komunikácií? Čo konkrétne je vo výkaze-výmere obstarané?
  6. Vplyvom výstavby sú na miestnych komunikáciách spôsobené škody aj mimo výkopovej ryhy. Ako rieši projekt obnovu takto zničených častí ciest a chodníkov?
  7. Je v rámci zmluvy s dodávateľom v rozpočte dohodnuté aj priebežné čistenie komunikácií (často na cestách zostáva blato a kamene a subdodávatelia sa vyhovárajú, že nie sú povinní to vyčistiť).
  8. Prečo sa na vrchné zásypy v ryhách používa materiál, ktorý obsahuje vysoký podiel zeminy a ílov? Spôsobuje to trvalé zablatenie miestnych komunikácií.

  Žiadam Vás tiež o pravidelné informácie o termínoch kontrolných stretnutí medzi investorom (zástupcom investora), zhotoviteľom, stavebný dozorom, … V rámci svojich časových možností by som sa ich rád zúčastňoval.
  Ďakujem za skorú odpoveď.

  S pozdravom

  Bc. Radomír Brtáň
  starosta obce Košeca

Váš komentár