Starosta obce vetoval uznesenia

24. marca 2017 21:120 komentárovZobrazené: 390 x
Štandarda

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň vetoval niektoré uznesenia z posledného zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 15.3.2017.
Odôvodnenia, na základe ktorých sa rozhodol pozastaviť výkon týchto uznesení nájdete v priloženom súbore.
Podľa názoru starostu je schválenie uznesenia o rozpočte pre rok 2017 rozporné so zákonom a zjavne nevýhodné pre obec. Rovnako tak sa starosta obce domnieva, že aj ďalšie uznesenia obecného zastupiteľstva sú pre obec zjavne nevýhodné a ich vetovaním má jediný zámer – otvoriť o nich podrobnejšiu diskusiu, ktorá mu zo strany poslancov chýbala. Najmä mu chýbali argumenty a fakty, prečo sa piati poslanci rozhodli neakceptovať ani jediný názor starostu a zamestnancov OcÚ plynúci z dokumentu Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu.


Značky:

Váš komentár