Starosta pozastavil výkon niekoľkých uznesení z posledného zasadnutia OZ

4. septembra 2015 09:280 komentárovZobrazené: 215 x
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia prijatého obecným zastupiteľstvom z domnienky zjavnej nevýhodnosti pre obec, prípadne domnienky, že odporuje zákonu.
Konkrétne ide o nasledujúce uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 182/2015, 183/2015, 196/2015, 197/2015 a 198/2015.
Dôvodové správy starostu obce pre bližšie vysvetlenie dôvodov na pozastavenie výkonu uznesení si môžete prečítať v priloženom dokumente.

Značky:

Váš komentár