Štúdia chodníka na ulici Zliechovskej

29. júna 2016 09:531 komentárZobrazené: 427 x
Košeca a Nozdrovice

V prílohách je verejnosti sprístupnená štúdia chodníka na Zliechovskej ulici.
Chodník je navrhovaný po oboch stranách cesty III. triedy s tým, že nám to dáva do budúcnosti rôzne alternatívy výstavby jednotlivých častí (projekt bude rozdelený do viacerých stavebných objektov, ktoré bude možné realizovať samostatne). Je to tak preto, lebo pozemky pod plánovaným chodníkom nepatria len obci ale aj súkromným vlastníkom. S nimi budeme najskôr musieť vstúpiť do rokovaní o majetkovo-právnom vysporiadaní a až následne bude možné na nich realizovať výstavbu. Prehľad o všetkých vlastníkoch dotknutých pozemkov si môžete urobiť aj na nasledujúcom odkaze:
MAPA s vlastníctvami: http://mapka.gku.sk/mapovyportal/?basemap=podklad&zoom=9&lng=18.26&lat=49.0027#/parcelse(942117469)/detail

Veľmi potešujúcou správou je však to, že od Hlavnej ulice môžeme po vypracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia začať s realizáciou chodníka po pravej či po ľavej strane, nakoľko vlastníkom takmer celého úseku až po prvú križovatku s Rudnianskou ulicou je Obec Košeca (parc. č. KNE 317/1 a 247/19).

Rovnako ako v prípade ostatných štúdií môžu obyvatelia svoje námety, pripomienky a návrhy ešte v rámci prípravy projektových dokumentácií v ďalšom stupni pred vydaním stavebných povolení zasielať na podatelna(zavináč)koseca.sk.

Značky:

1 komentár

  • Perfektné, že bude chodník na Zliechovskej. Konečne to bude pre chodcov bezpečnejšie. Isto by bolo dobre dať aj spomaľovače na vozovku.

    Otázka:
    Budete pri tejto výstavbe opravovat aj chodnik na Hlavnej (pri parku)?
    Bude sa robiť chodník do Ilavy?

Váš komentár