Upozornenie od Považskej vodárenskej spoločnosti

2. marca 2020 08:550 komentárovZobrazené: 249 x
Upozornenie od Považskej vodárenskej spoločnosti

Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci na uliciach Hlavná, Krúžok, Železničná, Továrenská, V Slatinách,  Dolný majer, Úzka, Želiarska a Za Barborkou,  aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšeného odberu  vody  v obci. V prípade  zistenia poruchy  ju treba nahlásiť na  č.t. 042/4331153 .

 

Značky:

Váš komentár