Upozornenie polície

13. mája 2011 08:430 komentárovZobrazené: 32 x
Upozornenie polície

Pri príležitosti sčítania obyvateľstva od 13. mája 2011 do 6. júna 2011 polícia upozorňuje občanov na prípadné využitie situácie podvodníkmi. Sčítací komisár je povinný sa preukázať osobitným poverením, kde je uvedené meno, funkcia, obvod, pričom na zadnej strane bude uvedený kontakt na obec, kde si občan môže overiť, či osoba, ktorá sa vydáva za sčítacieho komisára je skutočne poverená danou činnosťou. Sčítací komisár má oprávnenie požadovať od občana jeho meno a priezvisko, rok narodenia, miesto trvalého pobytu a zloženie domácnosti. Sčítací komisár NEMÁ oprávnenie vstupovať do domácnosti, pokiaľ ho občan sám nepozve. Takisto nemôže žiadať od občana občiansky preukaz, čísla účtov vo finančných inštitúciách a podobne. V prípade akéhokoľvek podozrenia sa občania môžu s dôverou obrátiť na bezplatné telefónne číslo 158.

Značky:

Váš komentár