UPOZORNENIE – zápach z kanalizácie má svoj pôvod… VÝZVA: buďme ohľaduplnejší k ostatným

4. novembra 2016 13:510 komentárovZobrazené: 561 x
UPOZORNENIE – zápach z kanalizácie má svoj pôvod… VÝZVA: buďme ohľaduplnejší k ostatným

Upozorňujeme občanov, že do verejnej kanalizácie je prísne zakázané vypúšťať prečerpávaním obsah zo žumpy. Do kanalizácie patria len odpadové vody tečúce priamo z nehnuteľnosti po odsúhlasení pripojenia Považskou vodárenskou spoločnosťou.
V poslednom období sme zaznamenali sťažnosti na neznesiteľný zápach, ktorý sa šíri z kanalizácie do vnútra domov cez zrealizované prípojky. Keďže to nie je stav trvalý (stáva sa to pár krát v mesiaci), je pravdepodobne spôsobovaný náhlym zaťažením kanalizácie vypúšťaním obsahu žumpy cez šachtu kanalizačnej prípojky.
Uvedomte si prosím, že týmto konaním spôsobujete veľa problémov a nevypúšťajte preto obsah žúmp prečerpávaním do verejnej kanalizácie.
Susedia vám za to budú vďační. Ďakujeme za pochopenie.

Takéto situácie nás nútia pouvažovať nad systémom kontroly nakladania s odpadovými vodami. Budeme požadovať od majiteľov nehnuteľností, ktorí nemajú oficiálne vybudovanú a spustenú kanalizačnú prípojku, aby preukázali (až do doby napojenia) spôsob a množstvo vývozu/uloženia odpadových vôd na čistiareň odpadových vôd.

Značky:

Váš komentár