VšZP – ročné zúčtovanie poistného

1. júna 2016 07:540 komentárovZobrazené: 93 x
VšZP – ročné zúčtovanie poistného

Aj v tomto roku Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (VšZP) vykoná ročné zúčtovanie poistného (RZ) za svojich poistencov ako aj platiteľov poistného, ktorí splnia podmienky na jeho vykonanie. VšZP pre Vás pripravila základné informácie o ročnom zúčtovaní poistného, ako aj o povinnostiach, ktoré majú v súvislosti s jeho vykonaním poistenci a platitelia poistného.

Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať ročné zúčtovanie poistného do 30. septembra 2016. V priebehu nasledujúcich dňoch a týždňoch si už niektorí z Vás môžu v schránke nájsť výsledok ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

U platiteľov poistného, ktorí majú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania zdravotná poisťovňa vykoná ročné zúčtovanie poistného do 31. októbra 2016.

Do 31. decembra 2016 je zdravotná poisťovňa povinná oznámiť výsledok RZ poistencom a platiteľom poistného, u ktorých výsledok RZ dosiahol menej ako 5 Eur (uvedené platí pre preplatok ako aj pre nedoplatok).

Informáciu o RZ zdravotná poisťovňa oznámi výkazom nedoplatkov (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je nedoplatok) alebo oznámením o výsledku RZ (v prípade, ak výsledkom ročného zúčtovania je preplatok).

Ďalšie informácie k RZ nájdete na internetovej stránke VšZP: www.vszp.sk a v prílohe.

Značky:

Váš komentár