Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca

20. februára 2015 11:580 komentárovZobrazené: 321 x
Vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca

Obecné zastupiteľstvo obce Košeca v zmysle ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Uznesením č. 61/2015 zo dňa 19.2.2015 vyhlasuje deň 1. apríla 2015 za deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Košeca. Voľba sa uskutoční v zasadačke Obecného úradu, prvé poschodie č. dv. 8 so začiatkom voľby o 17:30 hod. Podrobnosti voľby a náležitosti prihlášky sú uvedené v priložených dokumentoch.

Značky:

Váš komentár