Vyhlásenie mimoriadnej situácie

12. marca 2020 09:530 komentárovZobrazené: 385 x
Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Vláda Slovenskej republiky z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky – VYHLASUJE podľa § 8 Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 12. marca 2020 od 06.00 hod MIMORIADNU SITUÁCIU pre územie Slovenskej republiky.
Je potrebné prísne dodržiavať Rozhodnutia a usmernenia vydané Úradom verejného zdravotníctva SR a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Značky:

Váš komentár