Výsledky našich žiadostí o dotácie

11. septembra 2018 14:030 komentárovZobrazené: 187 x
Výsledky našich žiadostí o dotácie

Niekoľko mesiacov sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie našich žiadostí o dotácie v dvoch výzvach, do ktorých sme sa zapojili.

Prvou bola výzva Envirofondu na tzv. Podporu elektromobility: http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_aktualizacia-ziadatelia-2018
Žiaľ, aj keď sme splnili všetky podmienky účasti, vyčlenená alokácia nestačila na podporu nášho (rovnako tak ďalších) projektov a nový elektromobil na šetrenie životného prostredia obec nebude nateraz obstarávať.

Druhá výzva bola z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, kde sme žiadali na opravu našej telocvične pri ZŠ: http://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-rozdelilo-na-telocvicne-9-milionov-eur/
Žiaľ, vyčlenená alokácia nemá šancu uspokojiť žiadosti všetkých obcí a miest a naša obec nie je v zozname podporených projektov.

Sme smutní z toho, že ani havarijná situácia našej telocvične nedokázala presvedčiť hodnotiacu komisiu (a vlastne všetkých poskytovateľov dotácií od roku 2008, ktorých sme žiadali o finančné prostriedky) o naliehavosti opravy strechy tejto budovy. Sme si vedomí, že takmer 3000 obcí na Slovensku tiež potrebuje riešiť podobné problémy. Prioritou by však mala byť bezpečnosť takýchto budov a boli sme nemilo prekvapení, že napr. riešenie problémov statických konštrukcií ani len nebolo v tejto výzve zaradené medzi oprávnené aktivity.
Otázka znie: Kto a ako tvorí podmienky výziev, keď na jednej strane vie, že na Slovensku sa postavilo veľa telocviční v 70-tych rokoch minulého storočia s plánovanou životnosťou 30-40 rokov a napriek tomu sa tento fakt prehliada?

Značky:

Váš komentár