Výsledky zasadnutia OZ zo dňa 7.12.2017 – starosta pozastavil výkon troch uznesení

15. decembra 2017 11:110 komentárovZobrazené: 176 x
Štandarda

Starosta obce Mgr. Radomír Brtáň sa rozhodol po dôkladnom zvážení a posúdení zákonnosti prijatých uznesení niektoré z nich nepodpísať.
Žiaľ, niektorí poslanci OZ počas celého roka 2017 neprijali argumenty a zdôvodnenia o potrebe schváliť rozpočet obce Košeca s položkami, ktorých výška zabezpečí plnenie si existujúcich zmluvných záväzkov.
Navrhnuté nulové položky pri kapitálových výdavkoch, ktoré boli už zrealizované v zmysle schválených predchádzajúcich uznesení OZ, sú nepochopiteľným krokom poslancov a navyše sú v rozpore s postupmi určenými platnou legislatívou pri schvaľovaní rozpočtu počas obdobia rozpočtového provizória.
Viac informácií a odôvodnenia starostu obce:

Značky:

Váš komentár