Výstraha SHMÚ pred povodňami platí aj pre naše územie

31. marca 2013 14:340 komentárovZobrazené: 47 x
Výstraha SHMÚ pred povodňami platí aj pre naše územie

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre naše územie hydrologickú výstrahu – možnosť vzniku povodní zo snehu a dažďa. Máme za úlohu o tejto výstrahe informovať obyvateľstvo.
Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, vysokú nasýtenosť povodí, oteplenie a očakávané intenzívne zrážky je predpoklad vzostupu vodných hladín na tokoch, s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity.
Žiadame obyvateľov, aby v prípade zaznamenania náhleho zvýšenia hladiny potokov neodkladne informovali starostu obce na telefónnom čísle 0918 461 201. Ďakujeme za pochopenie.
Situáciu budeme aj naďalej pozorne sledovať.

Značky:

Váš komentár