Vývozy komunálneho odpadu a vytriedených zložiek odpadov

7. januára 2013 12:270 komentárovZobrazené: 66 x
Odpad

Informácie pre občanov

Prvý vývoz komunálneho odpadu v našej obci tohto roku bude realizovaný túto stredu – dňa 9. 1. 2013. Ďalšie vývozy budú nasledovať v dvojtýždňových intervaloch. Kalendár zvozu komunálneho odpadu nájdete ešte v tomto týždni v rubrike Zvoz odpadu.

Vytriedené zložky sa budú vyvážať podľa už známeho kalendára zvozov, ktorý bol uverejnený v poslednom vydaní Košecko-Nozdrovických novín.

Dni vývozu separovaného odpadu v obci Košeca – rok 2013

  Ulice Plasty Papier Kov Sklo
Január časť A 8.I. 8.I. 15.I. 15.I.
časť B 9.I. 9.I. 16.I. 16.I.
Február časť A 12.II. 12.II.
časť B 13.II. 13.II.
Marec časť A 12.III. 12.III. 5.III. 5.III.
časť B 13.III. 13.III. 6.III. 6.III.
Apríl časť A 09.IV. 09.IV.
časť B 10.IV. 10.IV.
Máj časť A 14.V. 14.V. 21.V. 21.V.
časť B 15.V. 15.V. 22.V. 22.V.
Jún časť A 11.VI. 11.VI.
časť B 12.VI. 12.VI.
Júl časť A 9.VII. 9.VII. 2.VII. 2.VII.
časť B 10.VII. 10.VII. 3.VII. 3.VII.
August časť A 13.VIII. 13.VIII.
časť B 14.VIII. 14.VIII.
September časť A 10.IX. 10.IX. 3.IX. 3.IX.
časť B 11.IX. 11.IX. 4.IX. 4.IX.
Október časť A 8.X. 8.X.
časť B 9.X. 9.X.
November časť A 12.XI. 12.XI. 5.XI. 5.XI.
časť B 13.XI. 13.XI. 6.XI. 6.XI.
December časť A 17.XII. 17.XII.
časť B 18.XII. 18.XII.

 

Ulice, ktoré tvoria časť A sú: Hlavná, Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom, Želiarska, Úzka, V slatinách, Dolný majer, Železničná, Krúžok, Továrenská, Bytovky, Nad brehom

Ulice, ktoré tvoria časť B sú: Rudnianska, Zliechovská, Školská, Bálentova, Prúdy, Pekárska, Sadová, Pod Hôrkou, Športovcov, Pri tehelni

Značky:

Váš komentár