Výzva na rešpektovanie zákazu vypúšťania žúmp do záhrad

18. júla 2014 10:580 komentárovZobrazené: 191 x
Výzva na rešpektovanie zákazu vypúšťania žúmp do záhrad

Obecný úrad dôrazne žiada a vyzýva všetkých, ktorí opakovane nerešpektujú zákaz vypúšťania žúmp do záhrad, aby sa takého konania zdržali, pretože ním ohrozujú podzemné zdroje pitnej vody a znepríjemňujú bývanie všetkým susedom. Upozorňujeme, že jediný legálny spôsob nakladania s odpadovými vodami zo žumpy je ich vývoz na čistiareň odpadových vôd.

Ak ste sa stali svedkami nelegálneho vypúšťania splaškov, môžete takéto konanie anonymne nahlásiť na obecný úrad alebo priamo starostovi obce. V rámci priestupkového konania budeme od porušovateľov zákazu požadovať doklady o vývoze splaškov na čističku. Ďakujeme za pochopenie.

Značky:

Váš komentár