Zadanie územného generelu dopravy Trenčianskeho kraja

3. apríla 2014 14:170 komentárovZobrazené: 204 x
Zadanie územného generelu dopravy Trenčianskeho kraja

Zverejňujeme Zadanie územného generelu dopravy Trenčianskeho kraja. ÚGD TK bude využívaný ako územnoplánovací podklad pre spracovávanie územnoplánovacích dokumentácií regiónu, ÚPN miest a obcí v kraji, budú ho využívať podľa potreby orgány a organizácie, ktoré sa v svojej činnosti zaoberajú rôznymi formami dopravy v regióne (napr. NDS, SSC, ŽSR, polícia), organizácie TSK, ktoré majú v náplni dopravu: Správa ciest TSK, ako aj organizácie zabezpečujúce v regióne osobnú dopravu vo verejnom záujme (SAD) a občania.

Svoje otázky a pripomienky môžu občania a organizácie posielať na e-mailové adresy: peter.biel@tsk a slavomira.hulecova@tsk.sk

Značky:

Váš komentár