Žiadosť obce o dotáciu na Envirofonde pre rok 2017 nebola podporená

12. apríla 2017 16:030 komentárovZobrazené: 186 x
Žiadosť obce o dotáciu na Envirofonde pre rok 2017 nebola podporená

Nie všetky naše žiadosti o získanie dotácie bývajú úspešné.
Jednou z tých neúspešných bola aj tá, ktorou sme chceli zlepšiť systém nakladania s biologickými odpadmi v obci Košeca.
Síce sme splnili všetky formálne náležitosti žiadosti, ale alokovaných zdrojov je ďaleko menej ako požiadaviek obcí/miest.
Viac informácií sa dočítate tu: http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_prehlad-rozhodnutia-0417

Nerozhodnuté žiadosti – Envirofond

144 121686 Obec Košeca Kompostovanie bioodpadov v obci Košeca 80 180,00
 

http://envirofond.sk/sk/prehlady/dotacie/nerozhodnute

Značky:

Váš komentár