Nadobudnutie účinnosti

Na tomto mieste budú zverejňované dokumenty po procese schválenia obecným zastupiteľstvom, ktoré podľa platnej legislatívy musia byť ešte 15 dní zverejnené pre nadobudnutie účinnosti (Všeobecne záväzné nariadenia, atď.)