Vyúčtovanie dotácií

Organizácie, ktorým sú poskytované dotácie z rozpočtu obce Košeca sú povinné tieto finančné prostriedky zúčtovať vo vyúčtovaní na predpísanom tlačive.

Vyúčtovanie dotácie za predchádzajúce obdobie je podmienkou pre možnosť poskytnutia ďalšej dotácie.