Verejné obstarávanie

Zverejňovanie dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania tovarov a služieb nájdete v sekcii Samospráva – Verejné obstarávanie.