Zasadačka oproti Ocú

Mala zasadacka

Malá zasadačka

Zasadačka oproti obecnému úradu slúži organizáciám pôsobiacim v obci na ich činnosť.
Je možné si tieto priestory aj prenajať na prezentačné akcie, oslavy, stretnutia, …

Rezervácie môžu záujemcovia uskutočniť telefonicky, osobne, e-mailom prostredníctvom obecného úradu.