Po výkone spotení, nebojme sa hygieny

2. septembra 2013 13:280 komentárovZobrazené: 77 x
Po výkone spotení, nebojme sa hygieny

Po výkone spotení, nebojme sa hygieny

To je názov projektu, ktorý sme na druhý pokus úspešne podali cez Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis

Cieľom projektu bolo zabezpečiť bezpečné a hygienické zariadenie, ktoré by vyhovovalo všetkým vekovým kategóriám no najmä našim najmenším hráčom – prípravkárom a starším žiakom.

Klasické zmiešavacie batérie osadené privysoko, zariadene bolo staré a náročné na údržbu.

Búracie a drobné dokončovacie práce realizovali dobrovoľníci z radu mužov a rodičov hráčov svojpomocne. Odborné práce ako položenie obkladov a montáž nových zariadení boli realizované vďaka sponzorom.

Všetok potrebný materiál bol zakúpený z grantového príspevku. Na základe projektu sl. Behanovej nám bol poskytnutý v plne požadovanej výške 2.620,77 EUR.

Ako súčasť rekonštrukcie boli osadené zmiešavače vody pre automatické batérie, kde je nastavená potrebná teplota vody a sprchy sú vybavené tlačnými ventilmi. Vďaka tomu šetríme nielen vodu ale aj spotrebu energie na jej ohrev.

Nové, čisté a bezpečné sprchy si už všetci hráči naplno užívajú. Na nutnú hygienu po zápase sa môžu tešiť a nemusia sa jej obávať.

Veríme, že im nová vybavenie bude dlho a dobre slúžiť.

Profil donora:

Slovenská sporiteľňa, a.s.

Slovenská sporiteľňa je s 2,5 miliónom klientov najväčšou komerčnou bankou na Slovensku, ktorá uplatňuje princípy spoločenskej zodpovednosti v každodennej praxi. Z pohľadu spoločenskej zodpovednosti sa Slovenská sporiteľňa snaží realizovať také rozhodnutia a aktivity, ktoré napĺňajú očakávania spoločnosti od banky.  Jedným z príkladov uplatňovania zásad spoločenskej zodpovednosti je aj založenie Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis, ktorý spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne prináša podporu aktivitám s verejnoprospešným rozmerom.

Nadácia Pontis

Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových a operačných nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu a presadzuje zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a poskytuje im poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Realizuje prieskumy, vydáva publikácie, pripravuje vzdelávacie podujatia, organizuje ocenenie Via Bona Slovakia. Spravuje nadačné fondy, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie a následného zápasu o otvorenú demokratickú spoločnosť využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite.

Príloha:

Zmiešavač vody

Sprchy

Značky:

Váš komentár