Značky: "Bioodpad"

Oznámenie o získaní dotácie na podporu kompostovania

30. apríla 2018 14:130 komentárov
Oznámenie o získaní dotácie na podporu kompostovania

S veľkou radosťou si Vás dovoľujeme informovať, že naša žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku s názvom „Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci“ bola ÚSPEŠNÁ. Výška získanej dotácie je maximálne 111.337,15 EUR, pričom celkové náklady na realizáciu projektu budú […]

Viac ›

Žiadosť obce o dotáciu na Envirofonde pre rok 2017 nebola podporená

12. apríla 2017 16:030 komentárov
Žiadosť obce o dotáciu na Envirofonde pre rok 2017 nebola podporená

Nie všetky naše žiadosti o získanie dotácie bývajú úspešné. Jednou z tých neúspešných bola aj tá, ktorou sme chceli zlepšiť systém nakladania s biologickými odpadmi v obci Košeca. Síce sme splnili všetky formálne náležitosti žiadosti, ale alokovaných zdrojov je ďaleko […]

Viac ›