Značky: "Burina"

Zaburinenie pozemkov – UPOZORNENIE

1. apríla 2015 10:130 komentárov
Zaburinenie pozemkov – UPOZORNENIE

Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor vyzýva všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

Viac ›