Značky: "Envirofond"

Výsledky našich žiadostí o dotácie

11. septembra 2018 14:030 komentárov
Výsledky našich žiadostí o dotácie

Niekoľko mesiacov sme netrpezlivo čakali na vyhodnotenie našich žiadostí o dotácie v dvoch výzvach, do ktorých sme sa zapojili. Prvou bola výzva Envirofondu na tzv. Podporu elektromobility: http://www.envirofond.sk/sk/aktuality/detail-novinky/_aktualizacia-ziadatelia-2018 Žiaľ, aj keď sme splnili všetky podmienky účasti, vyčlenená alokácia nestačila na […]

Viac ›

Žiadosť obce o dotáciu na Envirofonde pre rok 2017 nebola podporená

12. apríla 2017 16:030 komentárov
Žiadosť obce o dotáciu na Envirofonde pre rok 2017 nebola podporená

Nie všetky naše žiadosti o získanie dotácie bývajú úspešné. Jednou z tých neúspešných bola aj tá, ktorou sme chceli zlepšiť systém nakladania s biologickými odpadmi v obci Košeca. Síce sme splnili všetky formálne náležitosti žiadosti, ale alokovaných zdrojov je ďaleko […]

Viac ›