Značky: "Kanalizácia"

Pridajte sa k nám a dokážme spolu investorovi poškodenie ciest počas výstavby vodovodu a kanalizácie

20. septembra 2017 13:370 komentárov
Pridajte sa k nám a dokážme spolu investorovi poškodenie ciest počas výstavby vodovodu a kanalizácie

Dovoľujeme si Vás osloviť s netradičnou prosbou/požiadavkou. Dnes nám bola doručená odpoveď na našu žiadosť o začatie reklamačného konania voči zhotoviteľovi investície kanalizácie a vodovodu. Investorom bola Považská vodárenská spoločnosť a.s. a firmou zabezpečujúcou technický dozor SVS – inžiniering, s.r.o. […]

Viac ›

UPOZORNENIE – zápach z kanalizácie má svoj pôvod… VÝZVA: buďme ohľaduplnejší k ostatným

4. novembra 2016 13:510 komentárov
UPOZORNENIE – zápach z kanalizácie má svoj pôvod… VÝZVA: buďme ohľaduplnejší k ostatným

Upozorňujeme občanov, že do verejnej kanalizácie je prísne zakázané vypúšťať prečerpávaním obsah zo žumpy. Do kanalizácie patria len odpadové vody tečúce priamo z nehnuteľnosti po odsúhlasení pripojenia Považskou vodárenskou spoločnosťou. V poslednom období sme zaznamenali sťažnosti na neznesiteľný zápach, ktorý […]

Viac ›

Oznam PVS, a.s.

13. júna 2016 12:560 komentárov
Oznam PVS, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje záujemcom o zriadenie vodovodnej prípojky v rámci projektu „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava“, že pred zriadením prípojky je potrebné kontaktovať prevádzku vodovodov v Ilave, kde budú pracovníkmi Považskej vodárenskej spoločnosti, […]

Viac ›

Oznámenie o začatí asfaltovania ulíc po realizácii výkopov kanalizácie

8. júna 2015 11:5413 komentárov
Kanalizácia

Oznamujeme obyvateľom ulíc Pod Hôrkou, Školskej a Pri tehelni, že od utorka 9. 6. 2015 sa na uvedených uliciach postupne začnú vykonávať práce na oprave ciest a ich uvedenie do pôvodného stavu. Asfaltovanie nad ryhami hlavného kanalizačného zberača a kanalizačných prípojok bude […]

Viac ›

Dočasné obmedzenie premávky na ulici Horniackej v Nozdroviciach

19. novembra 2014 08:070 komentárov
Dočasné obmedzenie premávky na ulici Horniackej v Nozdroviciach

OcÚ oznamuje, že z dôvodu začatia prác na výspravkách cesty po výstavbe kanalizácie na ulici Horniackej v Nozdroviciach, na nej bude v tomto týždni dočasne obmedzená premávka a to konkrétne v úseku od hlavnej cesty po budovu bývalých potravín. Ďakujeme za pochopenie.

Viac ›

VÁHOSTAV-SK a.s. nie je v konkurze, ale v reštrukturalizácii

1. novembra 2014 12:410 komentárov
Kanalizácia

Dovoľujeme si uviesť zásadné informácie v súvislosti so súčasnou situáciou spoločnosti, ktorá je hlavným zhotoviteľom stavby kanalizácie a vodovodu v Košeci. Verejnosti sú totiž podsúvané informácie o tom, že spoločnosť je už v konkurze. Overili sme si preto ihneď túto nepodloženú informáciu […]

Viac ›

Aktuálna informácia o stave projektu výstavby kanalizácie a vodovodu v našej obci

29. októbra 2014 14:090 komentárov
Kanalizácia

Dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácii na stavbe kanalizácie a vodovodu v obci Košeca. V Košeci už v tomto čase mali byť všetky práce podľa pôvodného harmonogramu ukončené. Ešte pred letom však prišli prvé problémy zhotoviteľa, ktoré sa prejavili premrhaním najlepších mesiacov na vykonávanie […]

Viac ›

Aktuálne informácie z médií o problémoch zhotoviteľa stavby kanalizácie

23. septembra 2014 23:082 komentáre
Aktuálne informácie z médií o problémoch zhotoviteľa stavby kanalizácie

Širokého Váhostavu hrozí súd bankrotom Širokého Váhostav smeruje do konkurzu Tieto správy sa objavili v dnešných elektronických vydaniach denníkov SME a HN. O negatívnych dôsledkoch v prípade nepriaznivého vývoja celej situácie nemusíme toho napísať veľa. Reštrukturalizácia podniku alebo konkurz je […]

Viac ›

Začiatok prác na kanalizácii – Zliechovská ulica

19. septembra 2014 08:260 komentárov
Kanalizácia

Zhotoviteľ stavby kanalizácie a vodovodu Váhostav SK oznamuje, že počnúc dňom 19. 9. 2014 sa začnú práce na Zliechovskej ulici. Bude sa frézovať asfalt v častiach cesty, po ktorých bude trasovaná kanalizácia. Žiadame všetkých, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a […]

Viac ›

Obnovenie prác na výstavbe kanalizácie

21. augusta 2014 11:422 komentáre
Kanalizácia

Váhostav-SK ako zhotoviteľ stavby pre Považskú vodárenskú spoločnosť oznamuje obyvateľom ulíc Pod Hôrkou a Prúdy, že od zajtra t.j. 22. 8. 2014 budú opäť pokračovať výkopové práce na stavbe kanalizácie. Od budúceho týždňa sa začnú realizovať výkopové práce aj na […]

Viac ›