Značky: "Kompost"

Žiadosť obce o dotáciu na Envirofonde pre rok 2017 nebola podporená

12. apríla 2017 16:030 komentárov
Žiadosť obce o dotáciu na Envirofonde pre rok 2017 nebola podporená

Nie všetky naše žiadosti o získanie dotácie bývajú úspešné. Jednou z tých neúspešných bola aj tá, ktorou sme chceli zlepšiť systém nakladania s biologickými odpadmi v obci Košeca. Síce sme splnili všetky formálne náležitosti žiadosti, ale alokovaných zdrojov je ďaleko […]

Viac ›