Značky: "Kompostovanie"

Konáre – páliť, či nepáliť…

7. marca 2011 13:430 komentárov
Konáre – páliť, či nepáliť…

Žiadame všetkých občanov, ktorým prečnievajú konáre stromov zo záhrad do miestnych komunikácií, aby využili vhodnú dobu na orezanie týchto častí stromov a kríkov. Obec môže poskytnúť každému záujemcovi na zrezané konáre štiepkovač. Malý na tenšie konáre je požičiavaný zdarma, veľký štiepkovač […]

Viac ›

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Nakladanie s biologicky rozložiteľnými odpadmi

Pri rozhodovaní čo s biologicky rozložiteľnými odpadmi v našich domácnostiach by sme sa mohli a mali riadiť odporúčaniami PRIATEĽOV ZEME. Tieto si môžete stiahnuť z linku tu: Príručka o nakladaní s BRO V našej obci podporujeme najmä domáce a komunitné kompostovanie. […]

Viac ›

Pozvánka na prednášku

14. júla 2010 12:460 komentárov
Pozvánka na prednášku

Pozývame občanov na prednášku o domácom kompostovaní, separovaní odpadu a ochrane životného prostredia, ktorá sa uskutoční dňa 16.7.2010 /t.j. piatok/ v Kultúrnom dome v Košeci od 16-tej hodiny. Prednášku a diskusiu budú viesť odborníci z organizácie Priatelia Zeme. Táto prednáška […]

Viac ›

Významné ocenenie v oblasti odpadového hospodárstva

7. mája 2010 23:190 komentárov
Významné ocenenie v oblasti odpadového hospodárstva

Dovoľujeme si všetkých informovať o ďalšom krásnom úspechu, o ktorý ste sa zaslúžili vy všetci, ktorí separujete, kompostujete, … Skrátka všetci, ktorým ochrana životného prostredia niečo hovorí. Odkaz

Viac ›